چه زمانی به سیستم کنفرانس نیاز است؟

چه زمانی به سیستم کنفرانس نیاز است؟ (کاربرد سیستم های کنفرانس):

در نگاه اول شاید اینطور به نظر آید که کاربرد سیستم کنفرانس تنها دریافت، تقویت و بازپخش صدای سخنران در فضای اتاق جلسات است. این مورد را می توان کاربرد اصلی سیستم دانست ولی تنها کاربرد آن نمی باشد. دیگر کاربرد سیستم های کنفرانس مدیریت و نظم بخشیدن به جلسات است. به این شکل که ریاست جلسه می تواند با امکاناتی که سیستم به او داده بر سخنرانی نفرات حاضر مدیریت داشته باشد. با استفاده از این اختیارات رئیس می تواند از تداخل سخنان نفرات به وسیله اعمال نظارت بر روی قابلیت استفاده از سیستم کنفرانس جلوگیری نموده و بدین ترتیب روند جلسه را مدیریت نماید. از دیگر قابلیت ها می توان به تعریف ترتیب یا صف برای افراد متقاضی سخنرانی توسط مدیر جلسه اشاره نمود.

با استفاده از سیستم های کنفرانس امکان مستند سازی جلسات مهیا می گردد. به این صورت که با ترکیب آن با سیستم ضبط تصویر می توان علاوه بر صدا ، تصویر جلسات برگزار شده را نیز برای استفاده های آتی برداشت و ذخیره نمود.
برخی از نمونه های سیستم کنفرانس توانایی های دیگر همچون رای گیری و ترجمه همزمان را نیز برای کاربران مهیا می سازند که کنفرانس ها و جلسات را از شکل سنتی خود خارج و به روندی مدرن و سطح بالا تبدیل می نمایند.

نظر به مطالب فوق که در مورد سیستم کنفرانس و کاربردهای آن عنوان شد، مشخص است در صورت عدم استفاده از این سیستمها نمی توان انتظاری برای با استفاده بهینه از سالن کنفرانس داشت. در واقع بوسیله این سیستم می توان جلساتی حرفه ای تر و با راندمان بالاتر برگزار نمود. مطلبی که حتی سازمانها و شرکت های دارای فضای جلسات کوچک را نیز به استفاده از این سیستمها سوق داده است.

انواع سیستم کنفرانس:

سیستم های کنفرانس را می توان به دو دسته کلی یعنی سیستم آنالوگ و سیستم دیجیتال بخش بندی نمود. سیستم های آنالوگ مدل قدیمی تر سیستم های کنفرانس بوده که تنها توانایی دریافت، تقویت و ارسال صدای سخنران برای پخش توسط سیستم صوتی را دارا بودند. با توجه به امکانات اندک سیستم های آنالوگ امروزه به ندرت از آنها استفاده شده و جای خود را به نمونه دیجیتال داده اند. سیستم های کنفرانس دیجیتال علاوه بر قابلیت پیش گفته توانایی های دیگری نیز دارا می باشند.مهمترین این قابلیت ها عبارتند از :

1-هماهنگی با سیستم ضبط تصویر سالن

2-سیستم رای گیری

3-ترجمه همزمان