میکروفون Shure

Beta 87A

میکروفون اجرای زنده و استودیو

BETA 57A​​​​​​​

میکروفون انواع ساز

BETA 56A

میکروفون پرکاشن و سازهای باری و کوبه ای

BETA 52A

میکروفون کیک درام

BETA 98 ad/c

میکروفون درام با پایه نصبی

BETA 98AMP/C-X

میکروفون

BETA 98H/C-X

میکروفون

PG58

میکروفون دستی

PGA58

میکروفون دستی

QLXD24/Beta58

میکروفون دستی بی سیم

QLXD24/SM58

میکروفون دستی بی سیم

SM31FH

هدمیک

SM58-50

میکروفون وکال

SM58

میکروفون دستی

SM86

میکروفون وکال

SV100

میکروفون وکال

SM94

میکروفون ساز بخصوص برای ضبط و اجرای زنده

SM137

میکروفون ساز

BLX1288 cvl

میکروفون

WL185

میکروفون گیره Cordenser برای کاربرد بی سیم

BM 6620

میکروفون

MX396/C-TRI

میکروفون باندری Boundary سه المنت

MXA310B

میکروفون رومیزی

VP83

میکروفون

MV51

میکروفون خازنی دیافراگمی با اتصال USBو تنظیمات از پیش تعیین شده DSP

MV5

میکروفون خازنی بزرگ دیجیتال با اتصال USB

​​​مشخصات محصول