​شرکت سیماتک عرضه کننده محصولات تصویری                         در ایران است.

محصولات Kovicon

  • دوربین ویدئو کنفرانس

  • دوربین وب کنفرانس

  • کنترلر IPK 150

  • کنترلرIPK 400