ار جی بی لینک rgblink

برند RGBlink مربوط به کمپانی RGBlink  یکی از پیشگام های پروسسور تصویری و تجهیزات streaming شامل دوربین و میکسر تصویر و تجهیزات مرتبط می باشد.

محصولات RGBlink

میکسر و ضبط تصویر
میکسر و ضبط تصویر
میکسر و ضبط تصویر
  • ​میکسر دوربین

  • ​دوربین

دوربین کنفرانس