ویدئو کنفرانس این امکان را فراهم می‌کند که افراد در مکان‌های مختلف از طریق ویدئو و صدا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. امروزه، تیم‌ها از ویدئو کنفرانس به عنوان یک ابزار با قابلیت ضبط برای تعامل بیشتر در ارتباطات استفاده می‌کنند. اجزای تشکیل دهنده ویدئو کنفرانس شامل دوربین‌های وب کنفرانس ، و میکروفون وب کنفرانس و برنامه‌های ویدئو کنفرانسی می‌باشد.
​​​​​​​
چرا از ویدئو کنفرانس استفاده کنیم؟
استفاده از ویدئو کنفرانس به دلیل چند دلیل اخیراً در محبوبیت زیادی قرار گرفته است:
۱. ویدئو کنفرانس موانع فاصله را حذف می‌کند و ارتباطات بین افراد را بهبود می‌بخشد.
۲. ویدئو کنفرانس به کارکنان امکان انعطاف‌پذیری برای کار از هر مکانی را می‌دهد.
۳. کیفیت ویدئو با بهتر شدن فشرده‌سازی ویدئو و سرعت شبکه‌ها افزایش یافته است.

ویدئو کنفرانس چیست؟

list item image

Kovicon

HD 35 U2

​دوربین وب کنفرانس

میکروفون وب کنفرانس

درحال بارگذاری